WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ KROK PO KROKU

KROK 1 - należy udać się do Gazowni i złożyć wniosek o wydanie Warunków Przyłączeniowych oraz podpisać Umowę Przyłączeniową. Montażem szafki w linii ogrodzenia oraz podpięciem jej do sieci gazowej zajmie się już Gazownia.

KROK 2 - po otrzymaniu Warunków Przyłączeniowych, można zlecić projektantowi wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej.
WAŻNE: Jeżeli w projekcie ogólnobudowlanym zawarta jest instalacja gazowa wraz z wymaganymi uprawnieniami projektanta i wydana została na to decyzja to krok 2 i 3 mozna pominąć.

KROK 3 - otrzymując 3-4 kopie projektu, należy udać się do Wydziału Architektury z prośbą o wydanie Decyzji na budowę. Po otrzymaniu Decyzji nalezy złożyć wniosek o wydanie Dziennika Budowy.

KROK 4 - otrzymanie stosownych dokumentów od wykonawcy (Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy, Uprawnienia Budowlane i zaświadczenie z Izby Inzynierów).

KROK 5 - należy udać się do Nadzoru Budowlanego, z dokumentami i dziennikiem celem zgloszenia rozpoczęcia budowy (tego samego dnia można rozpocząć budowę).

KROK 6 - wykonanie Instalacji Gazowej przez wykonawcę oraz otrzymanie dokumentów na zakończenie budowy (Protokół szczelności, Oświdczenie o pełnieniu obowiązków kierownika budowy, Uprawnienia Budowlane, zaswiadczenie z Izby Inzynierów oraz uzupełnienie Dziennika Budowy).

KROK 7 - z dokumentami nalezy udać się do Gazowni lub innego dostawcy gazu celem podpisania umowy na odbiór gazu.


* przed krokiem 7 należy dodatkowo uzyskać Opinie Kominiarską od Kominiarza.
** do odbioru budynku wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna części podziemnej instalacji gazowej, najlepiej zrobić ją wraz z innymi mediami.
*** pomagamy już od 2 kroku procesu budowy.
603-867-708
skrzeczjerzy@gmail.com

Jabłonna ul.Okulickiego 1
* działamy na obszarze całego wojewódźtwa Mazowieckiego.

Współpracujemy z:

Junkers
Bosch
DragonGaz

Pgnig

Bims

Bims
Adrian Kapuścik "ADCOM" - usługi informatyczne 509-123-526